جزئیات پروژه

شرح پروژه

موتور خانه مرکزی شامل مجموعا

– ۱ دستگاه چیلر جذبی ابارا به ظرفیت ۱۲۰ تن تبرید

– ۱ دستگاه برج خنک کننده ابارا به ظرفیت ۲۰۰ تن تبرید

– ۲ دستگاه دیگ چدنی به ظرفیت ۵۶۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

– تجهیزات تصفیه خانه استخر ، جکوزی