• پروژه مسکونی ۸ طبقه
  • پروژه مسکونی ۸ طبقه

جزئیات پروژه

شرح پروژه

موتور خانه مرکزی شامل مجموعا

– ۱ دستگاه چیلر جذبی ابارا ۶۰ تن تبرید

– ۱ دستگاه برج خنک کن ۷۵ تن تبرید

– ۱ دستگاه دیگ چدنی به ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت